Mirka i Nino

Fotograf: Viktor Pravdica

Cvijeće i dekoracije: Wed studio Ana Milin